De geschiedenis van de familienaam HUITEMA


Deze achternaam ontwikkelde zich onder de Friese bevolking van noordelijk Nederland als familienaam, gebaseerd op de meegegeven naam van de vader van de oorspronkelijke drager. Dit is aangegeven door de aanwezigheid in de achternaam van het kenmerkende Friese achtervoegsel "MA", wat vergeleken kan worden met het op "man" eindigende, welke te vinden is in andere achternamen in het noorden van Nederland en het noorden van Duitsland. Het "MA" kan voorkomen in namen die gebaseerd zijn op de eerste drager zijn beroep, stad, of huis. In dit geval zou het aangeven: "Man die deel uit maakt van het huis van Huite". Huite is een Friese persoonsvoornaam.
De afkomst van de persoonsnaam is niet duidelijk, maar het zou een lokale vorm van een oud Germaanse naam zoals "Hudamar" of "Hudricus" kunnen zijn, die beide weer afgeleid zijn van het oud Hoog-Duitse woord "Huóta", verwijzend naar bewaker.
De Friese persoonsnamen "Hoite" en "Hoyte" schijnen ook hun oorsprong hier te vinden zodat de achternamen "Hoitema" en "Hoytema" als variaties op Huitema beschouwd kunnen worden. De Friezen zijn een Germaans volk die reeds voor de jaartelling aan de kust van de Noordzee woonden. De Friese taal, nauw verwant aan het Nederlands en Engels, wordt nog steeds gesproken door ongeveer een half miljoen mensen in Nederland.